.
geograficzne
diecezjalne
kierunek 
Szlichtyngowa leży na  pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, a także przecięciu szlaków drogowych; drogi krajowej nr 34 z Głogowa w kierunku Leszna i dalej i drogi nr 324 z Głogowa do Kalisza przez Górę Śl. w odległości 13 km od Głogowa i 13 km od Wschowy. Szlichtyngowa należy obecnie do województwa Lubuskiego, powiatu Wschowa. Na zachód – gmina Głogów  i południowy wschód – gmina Góra Śl. graniczy z woj. Śląskim W odległości ok. 2 km przepływa rzeka Odra, do której w Wyszanowie  należącym do Gminy Szlichtyngowa wpada rzeka Barycz, tworząc malownicze teren rekreacyjny i raj dla wędkarzy. Na rozległych  przyrzecznych łąkach  jest duże bogactwo ptactwa wodnego.
 
                      Szlichtyngowa i jej okolice - mapa fizyczna   


Teren parafii Szlichtyngowa oznaczono kolorem zielonym
Teren gminy Szlichtyngowa oznaczono kolorem ceglastym Do parafii Szlichtyngowa należą następujące miejscowości w układzie alfabetycznym:
            DRYŻYNA                       -  240 mieszkańców - stan z 01,01.2004r.
            GÓRCZYNA                   -  444           "
            PUSZCZA                      -     32           "
            SZLICHTYNGOWA     - 1363          "
            WYSZANÓW                  -  271           "
           ZAMYSŁOW                    -  393           "
                                  ----------------------------------
                                    Razem       2743        "W Y S Z A N Ó W  - nazwa w j.niem. SCHWUSEN
            Jest to miejscowość położona  na południe od Szlichtyngowej. Jadąc obwodnicą w Szlichtyngowiej w kierunku Rawicza - droga nr 324, na skrzyżowaniu należy skręcić na Kietlów.
Miejscowość ta, jest położona w malowniczym krajobrazie nad rzeką Baryczą, która łączy się z Odrą. Piękne krajobrazy, a także raj dla wędkarzy.

Wyszanów  liczy 271 mieszkańców, przeważnie zajmujących się rolnictwem, które jest tu mocno rozwinięte. Łąki sprzyjają hodowli bydła
Jest tu: Ochotnicza Straż Pożarna, dwa sklepy, ferma trzody chlewnej
Latem tego roku w przeprowadzno tu kanalizację.
W lipcu 1997r. w czasie powodzi, okoliczne łaki były zalane. To było wielkie jęzioro. Woda częściowo zalała posesję p. Błaszczaków i podchodziła do posesji p. Baszłykiewicz. Miernika poziomu wody stojącego koło mostu,  prawie nie było widać - ma 3m wysokości.

Wzmianka o Wyszanowie, pochodzi sprzed 1376r. w związku z kościołem p.w. Św. Michała Archanioła.
Kościół ten zbudowany z kamienia i cegły, z wyską wieżą od strony drogi  służył miejscowej ludności należąćej do Kośćioła Rzymskokatolickiego.  W czasie Reformacji , a zwłaszcza  wojny trzydziestoletniej - pocz. XVIIw. był ob obiektem  wielkich sporów między ewangelikami a katolikami. Najpierw należał do mieszkańców należących do Kościoła Rzymskokatolickiego. Potem, przez około  sześć lat należał do ewangelików, a  od 1654r ponownie powrócił do katolików .
Wskutek działań wojennych w XVII wieku, jak i braku porozumienia między katolikami, a ewangelikami kościół spłonął  - nie jest znana dokładna data, ani przyczyna zniszczenia światyni. W skutek biedy i  małej ilości  mieszkańców ( wyniszczonej przez wojnę), kościół już nie został odbudowany. Dzisiaj stanowi  ruinę. W podziemiach kościoła, a właściwie - kaplicy -  znaduje się  krypta grobowa, w której byli pochowani "znakomici" tej miejscowości.

W pięknym parku, swój cmentarz-mazoleum  miały znakomite rody byłych  właścicieli Wyszanowa. Do nich należeli: Braune von Schwus, von Rechenbergk, von Zweck, von Logau, von Egloffstein. Dzisiaj to mauzoleum jest bardzo zniszczone. Coś tam jeszcze zostało. A park nadal jest bardzo piękny z okazami "pomików przyrody". Przepiekne są  ostro schodzące wąwązy  do  zakola rzeki.

Pozostałych mieszkańców Wyszanowa chowano na osobnym cmentarzu, który znajdował się przy wjeździe do Wyszanowa  po lewej stronie jadąc od Szlichtyngowej.
Dziś znajdują się tam wysokie drzewa. Pop grobach nie ma śladu.

Ze wzdlędu na swoje malownicze położenie - tak jest do dziś - Wyszanów był miejscowością bardzo atrakcyjną turystycznie. W rozległym parku schodzącym do rzeki Baryczy wznosił się piękny pałac. Dziś pozostała brama wjazdowa przyległa do budynku mieszkalnego. Po drugiej wojnie światowej, mieściła sie tu Szkoła Podstawowa.

 Nad rzeką Barycz, był zawieszony most dla pieszych łączące dwa brzegi. Dziś zostały tylko stalowe liny.
Przy ujściu Baryczy do Odry, wybudowany był piękny hotel i przystań dla stateczków. turystycznych - dzisiaj ruiny z hotelu, a z  przystani rzecznej nic nie zostało.

Dawnej tereny Wyszanowa i okolic nadawały się świetne na odpoczynek na łonie natury. Mieszkańcy okolicznych miast ściągali tu na wypoczynek, atrakcji było wiele. Dzisiaj najczęściej ściągają tu wędkarze.
W obu rzekach - duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuużo ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyb.

Swoje piękno do dnia dzisiejszego zachowała przyroda i jest nadal bardzo atrakcyjna na wypoczynek. Jest  oznaczona  3 km.  ścieżka rowerowa, szlak dla pieszych. Na upartego, można z Głogowa wałem nad Odrą, dojechać do Wyszanowa
Gorzej z bazą turystyczną. Nie ma hotelu, atrakcyjej przystani. Z gospodarzami można się dogadać i przyjechać tu na wypoczynek na kilka dni.
Dla głodnych i spragnionych, do wyboru, są dwa sklepy obficie zaopatrzone.

Przed przystankiem autobusowym znajduje się tablica informacyjna z mapką i opisem trasy wycieczkowej.

W A R T O   T U    P R Z Y J E C H A Ć  I  O D P O C Z Ą Ć.

ZDJĘCIA - ks. prob. - zrobiono - 19.X.2004r.


Wjazd od strony Szlichtyngowej
 


Trasa wycieczkowa
 


Odra i jej dopływ Barycz (za znakiem)
 


W dali - Barycz wpada do Odry - widok z mostu
 


Wjazd od strony Baryczy - runy dawnego kościoła
 


Główna ulica i widok na "Belweder"
 


Na lewo - wjazd przez bramę do pięknego parku
 


Świetlica wiejska

Bardzo ciekawą stronę o Wyszanowie przygotował Mateusz Hańko.
Oto jego strona:  www.wyszanow.republika.pl