.
geograficzne
diecezjalne
 
Parafia Szlichtyngowa należy do:
- diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, której Biskupem Ordynariuszem jest J. Eksc. Ksiądz Biskup dr Adam Dyczkowski; biskupami pomocniczymi są: Ks. Biskup dr Paweł Socha i Ks. Biskup lic. Edward Dajczak.

- dekanatu Wschowa, którego dziekanem jest ks. Jan  Poźniak - proboszcz z Konradowa, 
     wice dziekanem - ks.dr Bolesław Gumieniu - proboszcz z Siedlnicy
     ojcem duchownym  - ks. Proboszcz Krzysztof Maksymowicz    
zoom
Parafia nasza graniczy z następującym parafiami:
    na północny wschód  z parafią  Siedlnica
    na wschód z parafią Żuchlów, archidiecezja Wrocławska
    na południu przez rzekę Odrę z parafią Białołęka, diecezja Legnicka
    na zachód z parafią WilkówGłogowski
    za północ z parafią Konradowo