GMINA SZLICHTYNGOWA
wstecz
 .
  Szanowni Państwo.
Mam przyjemność zaprosić Was do Szlichtyngowej – jednego z najmniejszych miast w Polsce... Odpoczniecie tutaj na zabytkowym Rynku w cieniu wiekowych lip przed dalszą drogą. Jeśli zatrzymacie się na dłużej, musicie koniecznie odwiedzić Wyszanów, aby zobaczyć malownicze ujście Baryczy do Odry – raj dla wędkarzy i ornitologów, albo wybrać się na jagody i grzyby do lasów w okolicach Dryżyny, Kowalewa i Drzewiec.
Miłośnikom zabytków polecam zwiedzić kompleks pałacowy w Jędrzychowicach, a także kościoły w Zamysłowie, Goli i Starych Drzewcach.

Życzę Państwu miłego pobytu w naszej gminie i niezapomnianych wrażeń.
Do zobaczenia w Szlichtyngowej.

        Burmistrz miasta i gminy
          Marek Ast

STATYSTYKA
 Obszar miasta i gminy obejmuje 99,81km2
 Ludność 5.182 osób /stan na  dzień 1999.01.01 wg danych  miejscowego USC/
 W skład gminy wchodzą miejscowości:
 
Szlichtyngowa
Dryżyna
Gola
Górczyna
Jędrzychowice
Kowalewo
Małe Drzewce
Nowe Drzewce
Puszcza
Stare Drzewce
Wyszanów
Zamysłów

Ogółem

1.377
237
376
470
701
260
100
196
25
785
279
376

5.182

Użytki rolne zajmują 63%, obszary leśne 28% - obszaru gminy
 Na terenie gminy znajduje się 133 podmioty gospodarcze m.in.: Przesiębiorstwo Mięsne „Spół-Mas" w Nowych Drzewcach, Zakład Usługowo-Remontowo-Produkcyjny w Szlichtyngowej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Promar" w Szlichtyngowej, Gospodarstwo Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa – Gospodarstwo Rolne w Jędrzychowicach.. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szlichtyngowej – przy szkole znajduje się sala gimnastyczna, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, Przedszkole, Ośrodek Zdrowia w Szlichtyngowej i Starych Drzewcach, Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji, Apteka, Bank Spółdzielczy, CPN, pocztę, 13 sklepów, Posterunek Policji...

ZABYTKI
 Szlichtyngowa – dzwonnica  XVII/XVIIIw., wiatrak, piękny Rynek
 Jędrzychowice – kościół z XIV w.,pałac XVIIIw. /w remoncie/
 Wyszanów – kościół ruina z XVI w. Brama pałacowa
 Stare Drzewce -  kościół poewangelicki z XIV w

Samorząd Szlichtyngowej w 1990 roku  nawiązał współpracę z gminą Heel w Holandii.
Oprócz klubu piłkarskiego „Płomień" w Szlichtyngowej i „Grom" w Zamysłowie istnieje Koło PZW „Kaszalot"
 
 

Wyszanów, fragment zamku

Widok na 
Urząd G i M

Rynek

Ośrodek Zdrowia

ul. Daszyńskiego